Renata Kalenská v Meandru

Setkání se známou novinářkou, autorkou rozhovorů a knih
Akce našich hostů
Zveme vás na besedu s Renatou Kalenskou – novinářkou z Deníku N, autorkou mnoha rozhovorů a desítky knih.
Ve středu 17. dubna v 18:00 v Meandru v Řevnicích.
Renata Kalenská před několika lety podstoupila transplantaci ledviny a slinivky. Za záchranu života vděčí špičkovému transplantačnímu týmu z pražského IKEM, který vede přednosta Jiří Froněk. Obsáhlý rozhovor s ním spolu s příběhy dalších pacientů vyšel pod názvem Orgány nepatří do nebe.
Novinkou je třaskavý a místy dojemný dialog s knězem a přírodovědcem Markem Orko Váchou. Dvojitá osobní zpověď inspirovaná biblickým desaterem.
Mluvit budeme i o rozhovoru s Karlem Schwarzenbergem nazvaným Připraven sloužit.
Knihy si budete moci na místě koupit.
Prostor Meandru je bezbariérový, přístupný všem. Stejně tak je bezbariérová i celá beseda.
Vstupné na akci je dobrovolné.